Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

sunedria

Τα αποτελέσματά μας από την κλινική εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού έχουν παρουσιαστεί, κατά τα τελευταία έτη, σε μια σειρά συνεδρίων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις μας αφορούν τα εξής συνέδρια:

Σεπτέμβριος 2016 - The role of electroacupuncture in stroke treatment – Current knowledge and future perspectives - European Congress of Neurosurgery (EANS 2016), Athens, Greece

Ιούνιος 2016 - Nευραλγία του τριδύμου και βελονισμός – Μια εναλλακτική θεραπεία - 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής,  Βόλος

Ιούνιος 2016 - Acupuncture analgesia in a patient with a lumbar spinal nerve root schwannoma – A case report - XVIII ICMART World Congress on Medical Acupuncture, Sofia, Bulgaria

Ιούλιος 2015 - The analgesic effect of electroacupuncture on inflammatory pain - 5th International Conference on Clinical & Experimental Dermatology, New Orleans, USA

Ιούνιος 2015 - The role of acupuncture in the treatment of migraine - International Conference and Exhibition on Pain Medicine, Chicago, USA  

Μάιος 2015 - Effectiveness of acupuncture in the treatment of chronic low back pain - 3rd International Conference and Exhibition on Physical Medicine & Rehabilitation, San Antonio, USA

Μάιος 2014 - Η συμβολή του ηλεκτροβελονισμού στην πρόληψη μετεγχειρητικής ναυτίας & εμέτου - Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας - 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

Μάιος 2014 - Ηλεκτροβελονισμός και αναισθησία σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις - Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας - 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

Μάιος 2014 - Αναλγησία με βελονισμό σε ασθενείς με ενδοκαναλικά μορφώματα της σπονδυλικής στήλης - 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Καρδίτσα

Φεβρουάριος 2014 - Η συμβολή του βελονισμού στην θεραπεία της παχυσαρκίας - ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας - 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, Αθήνα

Νοέμβριος 2013 - Αναλγησία με τη μέθοδο του βελονισμού σε ασθενείς με αυχενική ή οσφυική σπονδύλωση – Παρουσίαση σειράς 11 περιστατικών - 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Θεσσαλονίκη

Σεπτέμβριος 2013  - Analgesia in Cervicohumeral Syndrome, Low Back Pain and Sciatica - The Role of Acupuncture - A Series of 167 Patients - 15th WFNS World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea

Μάιος 2013 - Αναλγησία σε αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο και οσφυοϊσχιαλγία – Η συμβολή του βελονισμού – Παρουσίαση σειράς 167 ασθενών - 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

Οκτώβριος 2012 - Ο βελονισμός ως μέθοδος αναλγησίας σε αυχενοωμοβραχιόνιο σύνδρομο και οσφυοϊσχιαλγία – Παρουσίαση σειράς 58 περιστατικών - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Ιωάννινα

Μάιος 2012 - Η συμβολή του βελονισμού στην αναλγησία νευροχειρουργικών ασθενών – Παρουσίαση σειράς 49 περιστατικών - 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Αθήνα